180821_Lilly og Herbert Hansens Fond – årsrapport 2017